Knut Arne Langås style=

Knut Arne Langås

Varamedlem 2
Kjell Erik Pettersson style=

Kjell Erik Pettersson

Styreleder
Joakim Korstad style=

Joakim Korstad

Nestleder
Birger Moksnes style=

Birger Moksnes

Sekretær
Asbjørn Sjølseth Jakobsen style=

Asbjørn Sjølseth Jakobsen

Kasserer
Bjørg Munkhaug style=

Bjørg Munkhaug

Styremedlem
Jan Erik Sundøy style=

Jan Erik Sundøy

Varamedlem