Vitenskapsmuseet

Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har lagt ut en søkbar database med arkeologiske funn, de fleste er fra Midt-Norge. Over 2000 er fra Stjørdal - mange av disse med bilder. Bildet over viser en skjoldbule i bronse fra vikingtiden funnet på Husby mellom (102/69).

Les mer
Kulturprisen 2020

Kulturprisen 2020

Historielagets leder, Kjell Erik Pettersson, ble tildelt Stjørdal kommunes kulturpris for 2020. Den gledelige nyheten ble meddelt under et styremøte den 17. november. Prisen ble overrakt under et kommunalt arrangement i Kimen den 2. desember.

Les mer
Kulturminnesøk

Kulturminnesøk

På nettstedet Kulturminnesøk finner du en oversikt over alle registrerte kulturminner i landet. Det kan være gamle gravhauger, arkeologiske funn eller verneverdige bygninger. Kulturminnesøk er en tjeneste fra Riksantikvaren.

Les mer
Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Historielagets årsmøtet blir ved Stjørdal museum torsdag 8. april kl 19:00. På grunn av koronarestriksjoner kan/bør ikke antall personer overstige 10. Dvs. at i tillegg til styret kan kun noen få personer møte. Det er beklagelig, men slik ble det i år.

Les mer

Samarbeidspartnere