Historielaget har trykket opp Ole Vigs debutbok

Historielaget har trykket opp Ole Vigs debutbok

Stjørdal Historielag har trykket opp 350 eksemplar av Ole Vigs aller første bok som en gave til 200-årsjubileet for Ole Vig sin fødsel. – Jeg har lett etter den spesielle boka i flere tiår Uten å lykkes Jeg trodde den var tapt for alltid, sier Kjell Erik Pettersson i Stjørdal historielag. «Ole Pedersen Høilands fuldstendige Liv og Levnet», beskrevet av en Rasmus Berg. Boka kostet 16 skilling da den ble utgitt i 1850. Nå selger Stjørdal historielag boka for 150,- kroner.

Les mer
Olgas bok

Olgas bok

24.02.22 17:13
av Birger Moksnes

Olga Engen (1926-2017) levde sitt liv i beskjedne kår, født i det huset smeden på Hell bygde under en skyggefull åsrygg, død i et moderne sykehjem i Asker. Underveis bar hun tre etternavn, Lundemo etter sin far, Ekle etter den første ektefellen og Engen etter mannen hun møtte og giftet seg med sent i livet.

Les mer