Stjørdal historielag har i samarbeid med Stjørdal Museum Værnes gitt ut et praktverk om leire- og kalkindustrien i dalføret. I hovedsak dekker boka tre hovedområder, keramikkproduksjon, teglsteinsproduksjon og kalkproduksjon.

Bokverket inneholder sort/hvit og fargefotografier innhentet fra lokale fotografer i dalføret, og fra private album. Boka er på 226 sider og med ca 240 bilder og illustrasjoner - en ypperlig julegave.

Les omtale i Stjørdalens Blad 1. november og 8. november 2011.

 

 

 

 

 

Her kan du kjøpe boka:

 • Stjørdal fotoarkiv, i kjelleren under posthuset (hovedinngangen, rett fram, ned trappa og til venstre.
  Her er folk fra historielaget til stede mandag og tirsdag, 1000 - 1400.
   
 •  Boka kan bestilles fra Stjørdal historielag, postboks 281, 7501 Stjørdal eller via epost . Porto tilkommer.
 • Kan kjøpes i de lokale bokhandlene.

Boka kan nå kjøpes til nedsatt pris - kr. 250,- fra historielaget.    Opprinnelig pris var 380,-

 

 

Boknemnda

Boknemnda i arbeid. Ved bordet sitter fra venstre: Ian Reed, Kjell Erik Pettersson, og Marie Strøm.
Bak fra venstre: Jan Erik Sundøy, Per Steinar J. Brevik og Hugo Lauritz Jenssen.
Vår kasserer Jørgen Juul var fraværende da bildet ble tatt.


Foto: Jan Erik Sundøy

 


Innhold:

 • Gammel fjordbunn gir råstoff - av Harald Sveian
 • Keramikkproduksjon i Stjørdal - av Ian Reed
 • Mannen som forsøkte å ta opp arven etter de gamle pottemakerne - av Jon Leirfall
 • Stjørdalskeramikk i dag - av Jørgen Juul
 • Små historier fra Tangen - av Arna Aarbu
 • Odd Gunneriuzzon Wærnes - av Bjørn Værnes
 • Fra sjøbunn til kalkmørtel - av Per Steinar Brevik
 • Hollan Kalkbrudd - av Solveig Berget
 • Teglsteinproduksjon i gamle dager - av Marie Strøm
 • Teglsteinproduksjon ved Tangen Bruk - av Dag Ingebrigtsen
 • Kvinner og barns arbeid ved teglverket på Tangen - av Marie Strøm
 • Tangen Bruks langsomme hensmuldring - av Hugo Lauritz Jenssen
 • Historiske kilder om Stjørdalens tidlige industri - av hugo Lauritz Jenssen

 

Gammel fjordbunn gir råstoff.

Uttak av leire ved Tangen på 1890-tallet med Sutterøya i bakgrunnen. Bildet er tatt et stykke fra det nye Havnekrysset på E6. Leira var også den gangen dekket av overflatesand som er fjernet og ligger til venstre på bildet.


Foto: Andreas Maalø

 

 

Uvanlig fat produsert ved Haabet,
muligens et arbeid av Johan J. Berglund.

Foto: Fotograf Ine Eriksen, Maihaugen, Fotoavdelingen

 

 

Til høyre:

Keramikk fra Haabet eller Tangen

 

 

 

Vakker pottemakerkunst

Bilde 1:    Kaggen øverst til venstre:  Endestykket viser en tegning av Tangen dampsag med inskripsjonen "J&C Dampsav i Størdalen".

Den grønne krukken fra 1849 er sannsynligvis dekorert av Andreas Ludvig Løkke Initialene P. Chr. K. kan stå for Peter Christian Kjelstrup som var pottemaker på Tangen.

Det gule fatet er vakkert dekorert med militære motiv laget av A. Løkken i 1835.

Bilde 2:   Øverst: Brennevinsflaske fra fabrikken i Stördalen som viser en sjømann og et vertshus. I bakgrunnen ser vi en brigg. Her er illustrasjonen utført ved sgrafittoteknikk, dvs. skraping direkte gjennom begitningen og ned i leira.

Nedenfor en en tarin med dekor hvor små dekorative detaljer ble presset inn iden myke leira.

Bilde 3:   Krukken på bildet er ei av de eldste sorte krukkene som er produsert ved pottemakeriet på Haabet i 1829. Som inskripsjon står Ole Haagensen Stokke.

Ellers på bildet ser vi tre forskjellige brennevinskagger som nok var populære produkter.

Bilde 4:   Her ser vi to krukker, en med rød glasur, den andre med den kjente sorte glasuren.

Fotos:   Ian Reed, Samler og antikkbørsen og Kjell Erik Pettersson.

 

 

 

Fra sjøbunn til kalkmørtel.

Her står Anton Aasvang med trykkluftboret i kalkbruddet i Hollan. Hørselvern var dessverre ukjent for 50 år siden. Etter at hullene var boret ble de fylt med dynamitt og sprengt.

Foto: Dagfinn Furunes

 

 

 

Tangenområdet

 Bildet er trolig tatt i 1950-årene. Vi ser kalkfabrikken med kalkovnen til venstre, der ligger Nobø  i dag. Til høyre ser vi dampsaga.

 


Foto: Johan Skavhaug

 

 

 

Kalkovnen ved Værnes kirke

Den runde kalkovnen trer tydelig fram på bildet. Steinhellene i bunnen av ovnen fortsetter utenfor selve ovnen. Vi ser også et hjørne av en ytre mur utenfor ovnen.

 

Foto: Kjell Erik Pettersson

 

 

 

Uttak av leire for teglsteinsproduksjon.

Leira ble skjært ut og kastet opp i vagga. Denne ble så kjørt til ei rampe hvor leira ble tippet over på en lastebil som kjørte den fram til produksjonsstedet på Tangen.

Bildene er tatt i 1955.


Foto: Dagfinn Furunes / Henry Iversen

 

 

Teglsteinsproduksjon.

Ved kappemaskinen står Magnar Byberg. Steinen skjæres av en stålstreng som beveger seg vertikalt. For hver omdreining hjulet tar skjæres tre mursteiner.

..
Foto: Dagfinn Furunes / Henry Iversen

 

 

 

 

Teglsteinsbedriften på Tangen var den første bedriften i Stjørdal hvor en stor del av arbeidsstaben var kvinner. Arbeidet var knyttet til sommerhalvåret og i løpet av de få sommermånedene ble det produsert stein så det rakk hele året.

I fremste rekke sitter: Odd Martinsen, Magne Mathisen, Arne Størseth, Alf Eidem, Leif Thyholt og Henrik Trøan. Midterste rekke: Julie Reinan, Synnøve Munkhaug, Augusta Hvitskjær, ukjent, Helga Vigen, Ingeborg Thyholt Holmen, Hanna Broen, Oskar Gulaker og Kalle Johansen. Bakerst står: Gunnar Børstad, Johan Tangmo, ukjent, Sverre Dalen, Henry Brekken, Olaf Skive, Thoralf Nilsen, T. Haugen, Ola Thyholt, Emil Trøan, ukjent, Ludvik Arntsen og Tormod Børstad

Foto: Edvard B. Østeraas