Litt om de viktigste saker vi har arbeidet med siste år:

I historielagets fotoarkiv blir det lagt ned et stort arbeid i katalogisering og oppbevaring av titusenvis av bilder etter gamle Stjørdalsfotografer. Også Stjørdalens Blads fotoarkiv har kommet til. Laget har også overtatt en del videoopptak fra Stjørdal Nær-TV.

Vi er opptatt av hva som skjer ved Stjørdal museum. Gjenstandsamlingen befinner seg nå i prestegården. I "Hæsjgata" på nordsiden av låven befinner det seg nå tre gårder fra sentrum.
"Bernhards Minde" er ferdig restaurert.
"Ingebrigtsengården" ble flyttet dit fra prestegårdshagen før jul i 2012 og er også omtrent ferdig.
"Iversengården" er det siste tilskuddet som kom dit høsten 2009. Her pågår arbeid med istandsetting
Området rundt vil også bli istandsatt etter hvert med stakitter og grøntanlegg. Sammen med museets egne ansatte gjør Stjørdal Museums Venner en stor innsats for å sette Hæsjgata i stand.

Vi har tre eller fire medlemsmøter eller foto-/filmkvelder i løpet av året hvor vi tar for oss aktuelle historiske tema.

Hvert år arrangerer vi bussturer til historiske mål.