Publikasjoner

I samarbeide med historielagene i Meråker, Hegra, Lånke og Skatval utgir Stjørdal historielag historisk årbok. Den første boka kom i 1982 og det har blitt utgitt ca 21 historiske årbøker siden.

Stjørdal historielag utgav i 1988 et fotografisk opptrykk av lokalhistorikeren Ivar Nilsen Værnesbranden sine interessante lokalhistoriske bøker "Sagn fra Stjørdalen" utg. 1905, "Fra en svunnen tid, sagn og historier fra Stjørdalen" bind I og II utg. 1928 og 1933.

Utvalget for okkupasjonshistorie i Stjørdalsbygdene utgav i 1993 og 1995 to store bind under tittelen "Okkupasjonsår i Stjørdalsbygdene 1940 - 45"

I 1999 kom boka "Sånn va de!" en historisk fotodokumentasjon fra Stjørdalen gjennom 150 år.

I 2000 kom "Værnes fra høvdingsete til storflyplass" som tar for seg historien rundt Værnes flyplass og området rundt.

I 2001 kom oppfølgeren til "Sånn va de!" - "Sånn va de å!".

I 2011 kom boka "Fra sjøbunn til vakker pottemakerkunst", et praktverk om leire- og kalkindustri i Stjørdal gjennom tusen år.

Høsten 2016 kom boka "Værnes kirke - en kulturskatt i stein og tre" et resultat av "Grubleseminaret som startet i september 2015.