Vitenskapsmuseet

Vitenskapsmuseet

Publisert av Birger Moksnes den 24.04.21. Oppdatert 25.04.21.

NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har lagt ut en søkbar database med arkeologiske funn, de fleste er fra Midt-Norge. Over 2000 er fra Stjørdal - mange av disse med bilder. Bildet over viser en skjoldbule i bronse fra vikingtiden funnet på Husby mellom (102/69).

Beskrivelse:

Rundt, skjoldbuleformet beslag av bronce (fig. 7), 10 cm i tverrm. Består av en 2 cm bred krave omkring en lav, hvelvet pull. Hele oversiden som har vært forgylt, er dekket av ornamenter i irsk stil. Øverst på pullen er en ophøiet rund innfatningsramme, 0,7 cm i tverrm. Kraven er på midten gjennemboret med 4 diametralt og med like avstand anbragte hull, 0,5 cm i tverrm., som synes å være oprinnelige; deres kanter er rene uten spor av jernrust. Derimot synes 4 små hull anbragt parvis nærmere kanten, noe skjevt og nesten diametralt, å være sekundære, da de er boret uten hensyn til ornamentikken, hvad ikke er tilfellet med de større hull. I dem sitter rester av små klinknagler av jern. Stykket var ved fundet dekket av et enkelt lag ulltøi, som kunde sees iallfall delvis å bøie om kanten inn på undersiden. Også her sees ytterst små dotter av hår.

Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet

Du finner nettsiden her.