Utvandringen til Amerika

Utvandringen til Amerika

Publisert av Birger Moksnes den 03.10.23. Oppdatert 22.11.23.

Jostein Molde er historiker fra NTNU og har arbeidet som generalsekretær i Landslaget for lokalhistorie. Han er nå pensjonist.

I over 40 år har han vært opptatt av utvandringen fra Trøndelag, og i november 2020 fikk han utgitt boka "Det bli itj nå tå før trønderan kjæm. Utvandringen fra Trøndelag 1837-1930". I 2022 kom det et nytt opplag. Boka er på nesten 500 sider og dekker hele masseutvandringsperioden.

Det var over 80.000 trøndere som utvandret, og han har måttet gjøre et utvalg blant disse for å eksemplifisere på personnivå hvem som har fått plass i boka. Det er ca. 1.000 personer som er nevnt ved navn, fra alle steder av Trøndelag. Et navneregister og et stedsregister gjør det lett å finne fram.

Onsdag 22. november kl. 1900 kommer han til Kirkestallen for å snakke om utvandringen fra Stjørdal og Trøndelag.

 

Inngang 100 kroner for medlemmer. 150 kroner for ikke-medlemmer.    Medlemskap kan tegnes på stedet.