Tar over lederklubba i Stjørdal historielag

Tar over lederklubba i Stjørdal historielag

Publisert av Birger Moksnes den 01.04.22. Oppdatert 28.09.22.

Stjørdal historielag avviklet sitt årsmøte forleden. Her ble Jan Erik Sundøy (67) valg som ny leder.

Sundøy tar over lederklubba etter Kjell Erik Pettersson som har ledet historielaget gjennom 36 år. Selve lederklubba er i seg selv et lite historisk klenodium.

Klubba er laget av treverket fra propellen på et britisk Halifax-fly som ble skutt ned av tyskerne over Stjørdal under krigen i aprildagene i 1942.

Nye krefter

Avtroppende leder Kjell Erik Petterson hadde sagt fra seg gjenvalg ved dette årsmøtet.

– Nå er det på tide at nye krefter tar over, sier Pettersson.

Nestoren fortsetter likevel som vararepresentant til historielagets styre.

– Vi er veldig glade for at Kjell Erik blir med videre, sier nyvalgt leder Jan Erik Sundøy.

Nestor

Den påtroppende lederen karakteriserer Petterson som en stor ressurs for historielaget. Den avtroppende lederen av historielaget ble i 2020 hedret med Stjørdal kommunes kulturpris for sin mangeårige innsats i lokalhistorisk og samfunnsnyttig innsats for lokalsamfunnet.

– Dette blir vel som å hoppe etter Wirkola. Spesielt for meg som er innflytter til Stjørdal, sier påtroppende leder Jan Erik Sundøy.

Han har bakgrunn fra et langt liv i avis- og mediebransjen i tillegg til faghistorisk utdanning fra det som i sin til var Universitetet i Trondheim midt på 70-tallet. Jan Erik Sundøy har vært redaktør og senere journalist i Bladet. Sundøy ble pensjonist ved siste årsskifte.

Medlemsaktivitet

Stjørdal historielag avviklet sitt årsmøte hos Stjørdal Museum forleden.

– Den viktigste oppgaven for historielaget framover blir å få i gang medlemsaktivitetene igjen etter pandemien, sier påtroppende leder.

I likhet med de fleste andre frivillige organisasjoner har aktiviteten i Stjørdal historielag vært hemmet av smittevernrestriksjonene de siste årene.

Stjørdal historielag har nå 160 betalende medlemmer. Av utadvendt virksomhet fikk laget gjennomført en åpen og godt besøkt film- og bildekveld i fjor høst. Stjørdal historielag arrangerte også en medlemstur til historiske steder på Skatval godt hjulpet av kolleger fra Skatval historielag.

Tar vare på fotoarkiv

Stjørdal historielag har ansvaret for arkiver etter flere gamle fotografer i Stjørdal. Arkivet består av tusenvis av fotografiske glassplater og eies av Stjørdal kommune. Her utfører frivillige i Stjørdal historielag en stor og nødvendig oppgave med å sikre glassplatenegativene for framtida.

­ – Vi prioriterer å bytte ut de gamle papirkonvoluttene som glassplatene er lagret i med nye syrefrie konvolutter som ikke angriper det fotografiske materialet på negativene. Uten denne jobben, vil de gamle glassplatene gradvis bli ødelagt, sier Sundøy.

Han karakteriserer glassplatenegativene som et helt unikt arkiv som må sikres for ettertida.

Med seg i styret får Jan Erik Sundøy Joakim Korstad som nestleder, Birger Moksnes som sekretær, Asbjørn Sjølseth Jakobsen som kasserer og Bjørg Munkhaug som styremedlem. Vararepresentanter til styret er Ole Hermod Sandvik og Kjell Erik Pettersson.

Foto: Anders Berg, Stjørdal historielag