Kulturprisen 2020

Kulturprisen 2020

Publisert av Birger Moksnes den 07.04.21. Oppdatert 08.12.21.

Historielagets leder, Kjell Erik Pettersson, er tildelt Stjørdal kommunes kulturpris for 2020. Den gledelige nyheten ble meddelt under et styremøte den 17. november. Prisen ble overrakt under et kommunalt arrangement i Kimen den 2. desember.

Kjell Erik har lagt ned en stor innsats for historielaget gjennom mange år. Han har sittet som leder i laget siden 1986. Mye arbeid er lagt ned i bevaring av bildearkivene etter tidligere stjørdalsfotografer og det gamle film- og bildearkivet til Stjørdalens Blad.

Han har  stått bak flere lokalhistoriske bokutgivelser. Disse er nærmere omtalt under "Publikasjoner".  I flere år har han også deltatt i utgivelsen av Historisk årbok for Stjørdalsbygdene og av Nord-Trøndelag historielags årbok.

Mange kjenner ham også fra flere film- og bildekvelder og fra bussturer til historiske steder.

Omtale av prisvinneren i Bladet her og i StjørdalsNytt her og her.