Kulturminnesøk

Kulturminnesøk

Publisert av Birger Moksnes den 04.04.21. Oppdatert 06.04.21.

På nettstedet Kulturminnesøk finner du en oversikt over alle registrerte kulturminner i landet. Det kan være gamle gravhauger, arkeologiske funn eller verneverdige bygninger. Kulturminnesøk er en tjeneste fra Riksantikvaren - du finner den her.

Du kan enten søke på tekst eller gå inn via kart.