Kommuneinndelingen i Stjørdalen

Kommuneinndelingen i Stjørdalen

Publisert av Birger Moksnes den 17.12.20.

I 1837 ble Formannskapslovene vedtatt. Dette førte til at det ble opprettet Formannskapsdistrikt. Senere ble disse kalt herreder - og nå i dag - kommuner. Grensene fulgte i stor grad prestegjeldene. Grensene for kommunene har vært i stadig forandring. I vårt distrikt har de sett slik ut:

 

1838-1850:

Fra 1. januar 1838 omfatter Stjørdal kommune (formannskapsditrikt) hele dalføret - Skatval, Værnes, Lånke, Hegra og Meråker sogn. Grensene var like med Stjørdal prestegjeld.

 

 

 

 

 

1850-1873:

1. januar 1850 ble Stjørdal kommune delt i to.
Nedre Stjørdal består nå av Skatval, Værnes og Lånke.
Øvre Stjørdal består av Hegra og Meråker.

En av grunnene til delingen var store avstander og dårlige veger, særlig var det strevsomt for representantene fra Meråker å komme til møtene.

Prestegjeldet ble samtidig delt i Øvre -  og Nedre Stjørdal prestegjeld.

 

 

1874-1901:

Fra 1. januar 1874 blir Øvre Stjørdal delt i to: Hegra og Meråker.

Meråker har siden da vært egen kommune.

 

 

 

 

 

1902-1961:

Fra 1. januar 1902 blir Nedre Stjørdal delt i tre: Skatval, Stjørdal og Lånke.

Den opprinnelige kommunen er nå delt i fem.

 

 

 

 

 

1962-202?:

Fra 1. januar 1962 blir kommunene Skatval, Stjørdal, Lånke og Hegra slått sammen til Stjørdal kommune.

Meråker fortsetter som egen kommune.