Historielaget har trykket opp Ole Vigs debutbok

Historielaget har trykket opp Ole Vigs debutbok

Stjørdal Historielag har trykket opp 350 eksemplar av Ole Vigs aller første bok som en gave til 200-årsjubileet for Ole Vig sin fødsel.

– Jeg har lett etter den spesielle boka i flere tiår Uten å lykkes Jeg trodde den var tapt for alltid, sier Kjell Erik Pettersson i Stjørdal historielag.

«Ole Pedersen Høilands fuldstendige Liv og Levnet», beskrevet av en Rasmus Berg. Boka kostet 16 skilling da den ble utgitt i 1850. Nå selger Stjørdal historielag boka for 150,- kroner.

Det ble raskt klart at bak pseudonymet Rasmus Berg, befant det seg en kar med navn Ole Vig. Dette var han aller første bok, som mest sannsynlig kom ut i et svært begrenset opplag. Stjørdalingen Ole Vig valgte nok pseudonymet Rasmus Berg basert på Holbergs kjente skuespill om Erasmus Montanus.

Ole Pedersen Høiland var et aktuelt tema i Norge på den tida. Høilands livsløp startet i 1816 og endte opp i Slaveriet på Akershus festning, hvor han begikk selvmord ved juletider 1848. To år senere kom Ole Vigs biografi om Ole Høiland.

Forsvunnet

I mange år har flere historikere lett etter originalutgaven av boken. En av dem er Kjell Erik Pettersson fra Stjørdal.

– Lenge trodde man at utgaven fra 1850 var gått tapt for alltid. Torstein Høverstad, forfatteren av den omfattende biografien om Ole Vig, søkte forgjeves å få fatt i boka i landets aviser, sier Kjell Erik Pettersson.

Siste sikre bevis de hadde var at Nasjonalbiblioteket hadde en utgave. Den ble utlånt 9. april 1940, men ble aldri levert tilbake.

– Det var en litt spesiell dag i norsk historie. Hvorfor den aldri ble levert tilbake, er ukjent for oss, sier Pettersson.

Funnet i London

Etter hvert som teknologien også inntok bibliotekene, ble det også lettere å søke etter bøker. Det var også årsaken til at Pettersson i 2009 fant et eksemplar av Ole Vig sin første bok på et bibliotek i London.

– Jeg reiste over, men fikk aldri sett boka på grunn av at passet og førerkort ikke holdt som legitimasjon. Men vi fikk etter hvert en skannet versjon av boka tilsendt. Det var et lite gjennombrudd i letingen.

Men det store gjennombruddet kom først da biblioteket i Drammen fant et annet eksemplar av boka i en kassett nede i lageret de har.

– De sa seg villig til å levere ut boka til Stjørdal. Så i 2010−2011 ble boka tatt med til Vitenskapsmuseet i Trondheim. Dette skjedde i samarbeid med Stjørdal bibliotek og formålet var å bevare boka bedre. Så nå er det lagt en supertynn film på hvert eneste ark, noe som gjør boka mer solid, fortsetter Petterson.

Tok utfordringa

I 2024 er det 200 år siden Ole Vig ble født, og tirsdag 6. februar, på selve fødselsdagen til Ole Vig, ble det gjennomført en storstilt markering av den betydningsfulle forfatteren, folkeopplysningsmannen og dikteren fra Stjørdal. I den anledning ble Stjørdal Historielag utfordret på om det var noe de kunne gjøre for å få arbeidet til Ole Vig mer fram i lyset.

– Den utfordringen tok vi på strak arm, og etter hvert ble vi enige om at vi skulle trykke opp debutboka til Ole Vig i et begrenset antall i forbindelse med jubileet. Originalutgaven var trykt med gotiske bokstaver, men med god hjelp fra dyktige korrekturlesere fra Norsk Folkeminnelag har vi fått transkribert teksten over til latinske bokstaver, slik vi bruker i dag, sier historielagets leder, Jan Erik Sundøy.

Nå er boka kommet tilbake fra trykkeriet og Sundøy tror dette kan bli et samleobjekt. Boka har samme størrelse som originalen, cirka en fjerdedel av et A4-ark.

– Boka er trykt i 350 eksemplar, alle nummererte. Så her blir det førstemann til mølla.

Boka selges hos Stjørdal historielag.

Øverste bilde:

Jan Erik Sundøy og Kjell Erik Pettersson fra Stjørdal historielag selger Ole vigs debutbok. Bildet er tatt under den store kulturfesten på Ole Vigs 200-årsdag i Stjørdal 6. februar 2024. (Foto: Joakim Korstad)

 

  Ole Vig-fondets leder Jan Kløvstad kjøper Ole Vigs debutbok av Joakim Korstad fra Stjørdal historeielag. (Foto: Jan Erik Sundøy)