Hedres for en enorm frivillig innsats

Hedres for en enorm frivillig innsats

Publisert av Jan Erik Sundøy den 10.01.23. Oppdatert 12.04.23.

– Begge har utført en enorm frivillig innsats, sier Jan Erik Sundøy i Stjørdal historielag.

Historielaget hedret nylig Bjørg Munkhaug (77) og Kjell Erik Pettersson (78) for innsatsen de har utført for lokalhistorien i Stjørdal gjennom mange år. De to fikk tildelt sine æresdiplomer og erkjentlighetsgaver under en tilstelning i Stjørdal historielag nylig.

– Æresmedlemsskap er en heder for mange års innsats og henger høyt, forteller historielagets leder.

Han sier både Munkhaug og Pettersson har utført en mangeårig innsats det står respekt av.

Drivkraft

I 20 år har medlemmer fra Stjørdal historielag arbeidet med registrering, gjenfinning og ompakking av fotonegativ i Stjørdal Fotohistoriske arkiv. I dette arbeidet har Bjørg Munkhaug vært en avgjørende drifkraft.

Historielagets fotoarkiv ble opprettet i 2002. Målet er å samle, registrere og arkivere på en betryggende og sikker måte alle små og store fotoarkiv som finnes i Stjørdal kommune.

– Hvor mange bilder som befinner seg i arkivet til sammen, er det vel neppe noen som har nøyaktig oversikt over. Tallet er trolig i underkant av en million negativ, sier Jan Erik Sundøy.

Unik bildeskatt

Arkivet representerer en helt unik kulturhistorisk skatt som det er viktig å ta vare på. Prioritet nummer en er å sikre materialet for ettertida.

– Dessverre forvitrer negativene i konvoluttene de ligger. Oppgaven er å pakke negativene om i syrefrie konvolutter slik at forvitringen stopper eller begrenses, sier historielagets leder.

Dette arbeidet gjøres av frivillige medlemmer i historielaget. Bjørg Munkhaug er en av krumtappene i arbeidet.

Stjørdalsfotografer

Det startet med deler av arkivet etter fotograf Dagfinn Furunes som ble deponert i 2002. Arkivet dokumenterer tidsrommet 1945 til 1948. Bjørg Munkhaug jobbet hos fotograf Furunes en periode. Hun har derfor førstehånds kjennskap til arkivet og innholdet.

Fotomaterialet består av over 500.000 negativer for det meste i vanlig polyesterbase, mens noe tidlig materiale finnes som glassplatenegativer. På grunn av antydning til nedbryting av noe av det eldste negativmateriale ble det i 2016 satt i gang arbeid med å pakke om negativene. Ompakkings-jobben foregår for fullt ennå. Arkivmengden er så stor at historielaget har måttet leie to ekstra rom i kjelleren på Stokmoveien 1.

Arkiv

Siden starten har fotoarkivet mottatt flere større og mindre arkiver fra fotografer i distriktet. Her er bilder fra fotografene Egil Holmen, Aasback og Eckle, Rasmus Berg, Konrad Næss, Østeraas og Hellberg. De eldste bildene er frå 1898.

Stjørdal Fotohistoriske arkiv inneholder også det gamle fotoarkivet til Stjørdalens Blad, flyfoto fra Widerøe og arkivet fra Fotograf Henry Iversen.

– Fotoarkivet inneholder bilder av veldig mange stjørdalinger, sier Jan Erik Sundøy.

Store ringvirkninger

Æresmedlem Kjell Erik Pettersson har lagt ned en betydelig innsats for kulturlivet i Stjørdal gjennom veldig mange år.

– Han har evnet å engasjere andre med sine initiativ, sier historielagets leder Jan Erik Sundøy.

Dette har gitt store ringvirkninger i lokalsamfunnet og i 2020 ble Pettersson tildelt Stjørdal Kommunes kulturpris.

Kjell Erik Pettersson har vært aktiv i mange år i det lokalhistoriske miljøet i Stjørdal. Han har ledet Stjørdal historielag siden 1986.

Betydelig innsats

– Historielaget har hatt stor aktivitet ikke minst på grunn av innsatsen til Pettersson. Han har utført en betydelig innsats med å samle inn bilder og filmer fra arkivene til flere stjørdalsfotografer.

Kjell Erik har også gjennom årene tatt initiativ til og bidratt til utgivelsen av veldig mange lokalhistoriske publikasjoner og bokverk. Lokalhistorikeren fra Stjørdal har også vært engasjert i Nord-Trøndelag Historielag. Pettersson har vært en av de som tidlig forsto verdien av å satse på bilder når historie skal formidles.

Lokalhistoriske bøker

Pettersson har vært redaktør for og bidratt til flere lokalhistoriske bøker. Han var blant annet redaktør for bokverket om Værnes Kirke som kom ut for noen år siden. Han var også redaktør for bildebøkene «Sånn va d» og «Sånn va d å» som Stjørdal historielag ga ut i samarbeid med Stjørdal bibliotek og Stjørdalens Blad. Pettersson har også bidratt til flere andre lokalhistoriske bok- og artikkelutgivelser.

– Kjell Erik Pettersson har Ikke bare vært drivkrafta i lokalhistoriske bokprosjekt. Har også bidratt sterkt til den solide økonomien til Stjørdal historielag. Det er kort sagt på tide at han hedres med æresmedlemskap i historielaget han har vært en avgjørende del av gjennom så mage år, sier Jan Erik Sundøy.