Informasjon om oss

Historikk

Stjørdal historielag ble stiftet i 1977. Pr i dag har laget omtrent 180 medlemmer. Det avholdes 2 - 4 medlemsmøter hvert år.

På forsommeren arrangerer vi en dagstur for våre medlemmer, og om høsten har vi en halvdagstur. Vi forsøker å legge turene til steder med historisk innhold.

Aktiviteter

Litt om de viktigste saker vi har arbeidet med siste år:

I historielagets fotoarkiv blir det lagt ned et stort arbeid i katalogisering og oppbevaring av titusenvis av bilder etter gamle Stjørdalsfotografer. Også Stjørdalens Blads fotoarkiv har kommet til. Laget har også overtatt en del videoopptak fra Stjørdal Nær-TV.

Vi er opptatt av hva som skjer ved Stjørdal museum. Gjenstandsamlingen befinner seg nå i prestegården. I "Hæsjgata" på nordsiden av låven befinner det seg nå tre gårder fra sentrum.
      "Bernhards Minde" er så og si ferdig restaurert.
      "Ingebrigtsengården" ble flyttet dit fra prestegårdshagen før jul i 2012 og er også omtrent ferdig.
      "Iversengården" er det siste tilskuddet som kom dit høsten 2009. Her pågår arbeid med istandsetting
Området rundt vil også bli istandsatt etter hvert med stakitter og grøntanlegg. Sammen med museets egne ansatte gjør Stjørdal Museums Venner en stor innsats for å sette Hæsjgata i stand.

Vi har to eller tre medlemsmøter eller foto-/filmkvelder i løpet av året hvor vi tar for oss aktuelle historiske tema.

 

Styret for 2020

Leder: Kjell Erik Pettersson
Nestleder: Steinar Vigen
Sekretær: Birger Moksnes
Regnskapsfører: Asbjørn Sjølseth Jakobsen
Styremedlem: Bjørg Munkhaug
Varamedlem: Knut Arne Langås
Varamedlem: Jan Erik Sundøy

Kontaktinformasjon

Stjørdal historielag
Postboks 281
7501 Stjørdal

E-post: stjordal.historielag@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

.