"Det gamle bildet"

Stjørdal historielag samarbeider med lokalavisa Stjørdalens Blad om serien "Det gamle bildet". Her offentliggjøres gamle bilder og leserne blir oppfordret til å komme med opplysninger om bildene. De fleste bildene som er offentliggjort kommer fra arkivet etter fotografene Østeraas, Hellberg, Rasmus Berg, Næss og Furunes.
De første bildene i serien ble presentert i Stjørdalens Blad i 1987. Ved utgangen av 2017 var 2450 bilder offentliggjort og oppklaringsprosenten er svært høy. I dag offentliggjøres et eller flere bilder 2 ganger ukentlig, og det går 14 dager før løsningen blir offentliggjort i avisa.

Bildene som blir offentliggjort er for det meste kopiert fra gamle glassplater.

Vil du se en liste over alle bildene som er presentert i serien kan du velge om den skal være sortert på Bildetekst eller Dato offentliggjort.
Listen er nå oppdatert til ut 2014.  Dersom du finner bilder som er av interesse, kan de fleste bestilles gjennom Stjørdal historielag.

Vil du ha opplysninger om de gamle Stjørdalsfotografene finner du det på Nasjonalbiblioteket sin database.