Årsmeldinger og årsmøtereferater

Her finner du årsmeldinger fra Stjørdal historielag.

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007          årsmøtereferat 2007

2007-2008          årsmøtereferat 2008

2008-2009          årsmøtereferat 2009

2009-2010          årsmøtereferat 2010

2010-2011          årsmøtereferat 2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2015