Lenker
 
Nye lenker:     (Disse vil etter hvert bli flyttet ned under riktig kategori

Gemini.no - om taket i Værnes kirke
Lokalhistorisk magasin
Uidentifiserte Skatvalsbilder
Satrum family history
Filmavisen: Nasjonal Samlings stevne på Stiklestad
 
Kultur / historie / arkeologi:

Lokalhistoriewiki
Norsk Kulturarv - Norwegian Heritage
Trøndelag kulturnett
Magasinet Levende Historie
Nasjonalbiblioteket: 1905 - Norge, Sverige og unionen.
Nasjonalbiblioteket: Fotografer i Norge
Galleri NOR
Fortidsminneforeningen

Riksantikvaren
Riksantikvaren: Kulturminnesøk
Mitt kulturminne - Kulturminer i Nord Trøndelag og Akershus
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
olavsrosa.no - Norsk kulturarv.
Helleristninger i Norge
Norsk Arkeologisk Selskap
Arkeologi i nord
Arkeoland digitalt resursbibliotek for nordisk arkeologi.
Dokumentasjonsprosjektet
Diplomatarium Norvegicum, en samling på ca 20 000 middelalderdokumenter fra perioden 1050-1590. Flere er skrevet på Steinviksholm.
Adelsprosjektet
Temaweb for det 20. århundre
steinalder.org 
Historiske markeder: Rørosmartnan, Marsimartnan, Gregorie marknad
Norges husflidslag

The WayBackMachine - se gamle utgaver av nettsteder
Historiske bilder fra Norge på flickr
Historier.no
Digitalt Museum med fotografier og gjenstander fra mange museer i Norge.
Digitalt fortalt

Fornminner i Norge
NRK: Arkeologi i Trøndelag

Stjørdalsrelaterte lenker:

Stjørdalsfotografer i Nasjonalbibliotekets database.
Værnes kirke
Stjørdal kommune
Stjørdal Bibliotek
Stjørdal Næringsforum: Møtested Stjørdal
Stjørdalsnett
Stjørdalens Blad (lokalavis for Stjørdal og Meråker)
Stjørdalsbilder
Forsvarsbygg - Hegra Festning
Wikipedia: Hegra festning
Fortidsminneforeningen: Steinvikholm slott
Wikipedia: Steinvikholm Slott
Norske slott og herregårder m/bl.a. Steinviksholm
Olav Engelbrektson (midnattsopera på Steinvikholm slott)
Bilder  fra historielagets tur til tyske konsentrasjonsleirer i Polen, Tsjekkia og Tyskland sommeren 2003.
Dagboka til flygeren Bjørn Næss 2/2-41 - 13/1-43. Bjørn Næss var født i 1912 og omkom etter et tokt over Berlin i 1943. Før krigen var han til dels på Værnes.
Bergmannsslekten Tax

Elvebrudd rammet gammel storgård. Interessant om Stjørdalselva på forskning.no
Oppdaget gammel bergkunst. Fra Bergskleiva i Stjørdal på forskning.no

Trondheim:

Nidarosdomen og Erkebispegården
Vitenskapsmuseet i Trondheim
Adressebog for Trondhjem
1888-1925
Trondheim folkebibliotek
Gunnerusbiblioteket

Trondheim byarkiv med søkbar bildebase
Historiske bilder fra Trondheim byarkiv på flickr
Pilgrimsvegene til Nidaros
Henning Meyers "Trondheimstegningen"
Statsarkivet i Trondheim
Interkommunalt arkiv Trøndelag (Arkivsenteret på Dora)

Andre verdenskrig:

Riksarkivet - Kildenett.
Nasjonalbiblioteket: Norsk krigsleksikon 1940-1945
Norge under andre verdenskrig
Den norske 330-skvadronen på Island sine dagbøker under andre verdenskrig
Norwegian aircraft in 1940

Nordic Aviation during WW2  Flytap i Royal Air Force og Luftwaffe
www.warsailors.com (Siri Holm Lawson)
Tirpitz
(med bilder fra Fættenfjorden)
Bilder tatt av tyske soldater i Norge 1940-1945 - mye fra Værnes og Stjørdal
Krigsbilder fra Norge i Deutsches Bundesarchiv

Trønder-Avisa: Felttoget i Nord-Trøndelag - 9. april - 5. mai 1940

Jämtland / Sverige:

Jamtli - Jämtland Läns museum
Glösaristningene i et norsk perspektiv - kontakt mellom Jämtland og Trøndelag? av Kalle Sognnes - på det svenske nettstedet Fornvännen
Jamtlands språk och historia

Naboer AB
Historiske markeder: Rørosmartnan, Marsimartnan, Gregorie marknad
Foreningen Norden

Museer:

Stjørdal Museum Værnes
Stjørdal museum på Facebook

Digitalt Museum - her kan du søke blant bilder, gjenstander og bygninger i norske museer - mye fra Stjørdal.
Universitetsmuseenes fotoportal,  et samarbeid mellom:
    Bergen Museum, Universitetet i Bergen
    Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
    Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø
    Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskaplig universitetet
Museumsprosjektet
Vitenskapsmuseet i Trondheim
Levanger fotomuseum
Falstadsenteret
Ytterøy bygdetun
Johan Nygaardsvold Museum  i Hommelvik
Erkebispegården - Museum
Ringve museum
Trøndelag folkemuseum  Sverresborg
Selbu bygdemuseum
Norsk Radiomuseum
Tydal museum
Orkla Industrimuseum
Egge museum
Rørosmuseet
Norsk Folkemuseum
Jamtli - Jämtland Läns museum
Nordiska museet

Lokalhistorie og historielag i Trøndelag:

Landslaget for lokalhistorie
Norsk lokalhistorisk institutt
Nord Trøndelag historielag
Skatval historielag
Lånke historielag

Meråker historielag
Facebook
Frosta historielag
Facebook
Åsen museum og historielag
Levanger historielag

Verdal historielag
Inderøy historielag
Ytterøy historienemd
Mosvik historielagFacebook
Sparbu historielag på Facebook
Ogndal historielag på Facebook
Foreningen Gamle Steinkjer
Egge historielagFacebook
Kvam historielag finnes under kvamssida.no
Namsos Bys Historielag
Namdal historielag
Grong historielag - på Facebook
Overhalla historielag
Vikna historielag
Bangsund/Klinga historielag på Facebook
Sør Trøndelag historielag - på Facebook

Selbu og Tydal historielag - på Facebook
Historielaget Hommelviks venner
Historielaget Mostadmark Jernverks venner
Malvik historielag
Strinda historielag
på Facebook
Strinda historielag
Lade historielag
Lademoen historielag på Facebook
Byåsen historielag
Byneset historielagFacebook
Klæbu historielag
Melhus historielag
Fosen historielag på Facebook 1
Fosen historielag på Facebook 2
Yrjar Heimbygdslag, Ørland
Åfjord heimbygdslag på Facebook
Agdenes historielag med bildegalleri
Støren museum og historielag
Gauldal historielag på Facebook
Orkdal historielag
Rennebu historielag
Innset historielag

Oppdal historielag
Røros museums og historielag 1 og 2

Private hjemmesider med tilknytning til Stjørdalsområdet:

Odd Steinar Raneng, utflytta stjørdaling i Australia. Nå med ny hjemmeside
Randi Åsheim Eidsvik
Dagfinn Refseth
Terje Adkins
Fra Norge til Minnesota... blog
Jon Satrum
Ed Espe
Terri Phelan
Jodi Sides Family Tree
Bård Riibers slektsside
Arne Langås' slektssider (Åsen)
Daniel Evjens slektssider
K. Stoneberg's slektssider

Slektsforsking:

Slekt og Data (forening for slektsforskere, gravminner i Norge)
Digitalarkivet i Norge (folketellinger, emigrantprotokoller, kirkebøker, panteregister, pantebøker, skifter mm.)
Registreringssentralen for historiske data  (i Tromsø, folketellinger, kirkebøker, matrikkel mm.)
Riksarkivet og Statsarkivene
Norsk Slektshistorisk Forening
Adressebog for Trondhjem 1888-1920
Oluf Rygh: Norske Gaardnavne
Florboka - Flora i Selbu
Slekt og Data, Stjørdal - lenker

Emigrasjon / USA / Canada:

Digitalarkivet: Emigrantprotokoller
Norway Heritage  emigrantskip fra Norge.
Ancestors on Board Svært mange emigranter reiste via engelske havner. Her kan du finne reisen fra England.
Castle Garden (immigrasjon 1802-1892)
Ellis Island (engelsk, mest brukte ankomsthavn i USA fra 1892 og utover.)
www.cimorelli.com (engelsk, skipsankomster til USA fra Europa) 

Det løfterike landet (Nasjonalbiblioteket om emigrasjon)

Emigration from Sør Trøndelag to America (engelsk)
Norway Genealogy Page (engelsk)
Norwegian Genealogy WebRing
Trønderlag of America
RootsWeb
Family Search Mormonernes database
Ancestry.com: Ikke gratis, men med svært mye informasjon, særlig folketellinger
Illinois Cook County Vital records (inkluderer Chicago - gratis registrering)
Minnesota Historical Society: People Records Search  People Finder
North Dakota department of Health:  Birth - death index
North Dakota Naturalization Records
Wisconsin Historical Society: Pre 1907 Vital Records

15th Wisconsin Volunteer Infantry - det Skandinaviske regimentet under den Amerikanske borgerkrigen. Navnelister under "Rosters"
Washington State Digital Archives
Library and Archives Canada:
   Canadian Genealogy Centre

Alberta Genealogical Society (Canada)