Grubleseminar, bok og folder om Værnes kirke

Hva er Grubleseminar i Værnes kirke?

Seminaret avholdes i kirken 2-6. september. Dette er et lukket seminar hvor 14 fagfolk deltar med innlegg og spesialkunnskap om ulike tema rundt Værnes kirke. Etter seminaret vil disse fagpersonene skrive hvert sitt kapittel i en ny praktbok om kirken.

Spesialistene som deltar kommer fra fagmiljøer ved NTNU, Norsk institutt for kulturminneforskning, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab m.m. (for fullstendig liste over tema og deltakere se vedlagte folder).

Det har tidligere blitt arrangert Grubleseminar rundt Veøy og Tingvoll kirker i Romsdalen, Kjyrkjebø på Færøyene og Gildeskål i Nordland. Disse seminarene har resultert i tre bokutgivelser. Denne måten å organisere forskning og formidling av kirken på, gir oss tilgang til de fremste eksperter på ulike felt.

 

Fagområder og fagfolk på seminaret:

Stein og steinbrudd:   Per Storemyr, Archaeology & Conservation Services.
Byggeprosess og ressursbruk:  Morten Stige, Byantikvaren i Oslo.
Kalkovnsruinen – Helle Vangen Stuedal:  Stjørdal museum Værnes.
Kirkens bygningshistorie – Ingunn Øren Kvande.
Takverkene: opphav og betydning – Ola Storsletten, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Skulptur i stein og tre – Kjartan Hauglid, Det kongelige slott.
«Tilbake til middelalderen» – Svein Henrik Pedersen.
Altrene og den tapte korbueveggen – Margrete H. Syrstad Andås, NTNU.
Kirkens middelalderske inventar – Margrethe C. Stang, NTNU.
Det lutherske inventaret – Kristin Bliksrud Aavitsland, Menighetsfakultetet.
Begravelser i middelalder og nyere tid – Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.
Kirkestedet Værnes i førhistorisk tid og middelalder – Merete Røskaft, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
Gravfelt og arkeologiske funn rundt kirken – Frode Iversen Universitetet i Oslo.
Eiendommer og inntekter - Hvem bygde fylkeskirkene i Trøndelag? Sagnkirkene i Stjørdal – Jan Brendalsmo, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Hva kirkegulvet gjemte – Kjell Erik Pettersson, Stjørdal historielag

 
 

 

Værnes kirke - info

Prosjektbeskrivelse

Grublesøndag i Værnes kirke - søndag 6. september

Grubleseminaret på Facebook